Charity

Baggrund
Korsør Nor Rotary Klub var i 2013 vært for de 43. Nordiske Rotary Golf Mesterskaber. Arrangementet blev en stor succes, både organisatorisk og sportsligt. Det var derfor naturligt at bygge videre på de indhøstede erfaringer, hvilket førte til nedsættelse af Korsør Nor Rotary Klubs Golf- og Eventudvalg og gennemførelsen af det første officielle Danmarksmesterskab i Rotary Golf i 2014.

Formål
Golf-og Eventudvalgets gennemfører arrangementer og events med det overordnede formål at fremme fellowship inden for Rotary, indsamle midler til velgørenhed samt øge kendskabet til både Rotary og Korsør.

gl_www_charity

Velgørenhed
En vigtig del af Rotary er det humanitære arbejde. Derfor er der også altid en bagtanke, når rotarianere laver et arrangement, der koster penge. Det samme gælder DM i Rotary Golf!

Siden 2014 er overskuddet fra mesterskaberne gået til Korsør Nor Rotary Klubs Humanitær Fond.

Midlerne herfra kan gå til både lokale projekter og til projekter i udlandet.

I øjeblikket er vi – og dermed jer, kære deltagere – involveret i et skoleprojekt i Mpanda, Tanzania, hvor vi tidligere har hjulpet med etableringen af en spisesal med inventar og lige nu hjælper med inventar til pigernes nye sovesal.

Det er et projekt, der gør en stor forskel for knap 400 børn, hvoraf en trediedel er forældreløse.
Og dermed et projekt, der til fulde lever op til Rotary Internationals formål som humanitær organisation.

Fremadrettet planlægges etableret bedre faciliteter også til drengene på skolen.

Tak for jeres støtte!

Arrangementer
Udvalget har hidtil gennemført følgende arrangementer:

  • NM i Rotary Golf 2013
  • DM i Rotary Golf 2014
  • DM i Rotary Golf 2015
  • DM i Rotary Golf 2016
  • DM i Rotary Golf 2017
  • DM i Rotary Golf 2018
  • DM i Rotary Golf 2019

Det er planen at DM i Rotary er et tilbagevendende begivenhed, der afholdes hvert år i juni måned.
Udvalget kan gennemføre større lokale, regionale og internationale events.

Indsamlinger
Der er foretaget indsamlinger i forbindelse med afslutningsmiddage og præmieoverrækkelser ved ovennævnte arrangementer. Det skal pointeres, at det er absolut frivilligt, hvorvidt man ønsker at donere midler.

Korsør Nor Rotary Klub
Golf- og Eventudvalget

Scroll to top